Općinski odbor HDZ Bukovlje

Predsjednik

Igor Đaković

Potpredsjednici

Ivana Raič Pilipović

Dunja Kokanović

NOVOSTI IZ OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ bukovlje