Web stranica HDZ-a BPŽ nastoji osigurati digitalnu pristupačnost sadržaja osobama sa složenim komunikacijskim potrebama, poštujući smjernice za pristupačnost mrežnog sadržaja WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) u najvećoj mogućoj mjeri.

Smjernice WCAG definiraju tri razine usklađenosti: A, AA i AAA. U trenutnoj veziji, https://bpz.hdz.hr/ je u najvećoj mjeri sukladan smjernicama na razini A. To znači znači da neki elementi sadržaja nisu u potpunosti u skladu sa standardom pristupačnosti ali se radi na postizanju potpune sukladnosti. U budućim nadogradnjama nastojat ćemo doraditi sadržaj, te ga oblikovati kako bi zadovoljavao smjernice do razine AA.

Ako pri korištenju stranice https://bpz.hdz.hr/ uočite značajnije prepreke s obzirom na pristupačnost, molimo da nas obavijestite na:

Princeps j.d.o.o. NIkole Zrinskog 30, Slavonski Brod, Tel: 095 7752313, Email: info@princeps.hr