Gradski odbor HDZ Slavonski Brod

Predsjednik

Josip Samardžić

Potpredsjednici

Anita Holub

Marko Šimić

Dinko Dežmić

Novosti iz gradske organizacije HDZ-a Slavonskog Broda