Općinski odbor HDZ Nova Kapela

Predsjednik

Mato Pejaković

Potpredsjednici

Damir Ocvirek

Branko Cindrić

NOVOSTI IZ OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ Nova Kapela