Gradski odbor HDZ Nova Gradiška

Predsjednik

Marija Petričević

Potpredsjednici

Ljiljana Ptačnik

Tomislav Bećirević

Ivan Špoljarić

Novosti iz gradske organizacije HDZ-a Slavonskog Broda